Ryszard Głodek Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Rg-Sport

1 adres firmy WZGÓRZE PADEREWSKIEGO 5 5, 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
2 nip 6111724738
3 regon 230488012
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa obrabiarek; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Obiekty noclegowe; Przygotowywanie i podawanie napojów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność obiektów sportowych; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Pogrzeby i działalność pokrewna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;