"Jacko" Jacek Broniecki

1 adres firmy ul. Jedności Narodowej 6, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6111745924
3 regon 022470071