Call Profit Agnieszka Ciesielska-Makarowska

1 adres firmy ul. 11 Listopada 24D, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 8981571001
3 regon 021868050
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja gier i zabawek; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Wydawanie książek; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność centrów telefonicznych (call center); Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Artystyczna i literacka działalność twórcza;