Kinga Flisak 'Fotogram' Firma Reklamowa

1 adres firmy UL. GIMNAZJALNA 1, 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
2 nip 6112480729
3 regon 020381699
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport wodny śródlądowy pasażerski ; Transport wodny śródlądowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i podawanie napojów; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność fotograficzna; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Działalność obiektów kulturalnych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;