"Eko-Pol-Ski" Ireneusz Kołcz

1 adres firmy ul. 1 Maja 49, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6131120972
3 regon 020935152
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla pozostałych zwierząt; Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową; Pozyskiwanie drewna; Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Przetwórstwo mleka i wyrób serów; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja gotowych parkietów podłogowych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Działalność taksówek osobowych; Transport drogowy towarów; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Działalność portali internetowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Działalność agencji reklamowych; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; Fryzjerzy i kosmetyczki;