Firma 1. Gajda Studio Agnieszka Gajda Firma 2. Agnieszka Gajda Wspólnik Spółki Cywilnej Vision Optyk Zakład Optyczny

1 adres firmy ul. Słoneczna 17, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6112083454
3 regon 022025750
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność fotograficzna; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;