A B S Barbara Węglarz

1 adres firmy ul.Tokarska 1, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6110109190
3 regon 230139458