"Hawk" Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych Robert Szuman

1 adres firmy ul.Daszyńskiego 41, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6161150601
3 regon 230408378
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność pogotowia ratunkowego; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;