Dom "Pod Koziołkami" Maria Kozioł

1 adres firmy UL. KASPROWICZA 13F, 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
2 nip 6111019023
3 regon 021186988
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Opieka dzienna nad dziećmi; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;