X-Sport Kusztal Andrzej

1 adres firmy ul. Spokojna 2, 58-580 Szklarska Poręba
2 nip 6112160195
3 regon 230927517
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Ruchome placówki gastronomiczne; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Działalność fotograficzna; Działalność związana z tłumaczeniami; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Działalność obiektów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;