Usługi Wysokościowe Koczura Michał

1 adres firmy 58-533 Mysłakowice
2 nip 6112396495
3 regon 021142130
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja materaców; Produkcja pozostałych mebli; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Zakładanie stolarki budowlanej; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;