Ireneusz Majkowski Irk Dach

1 adres firmy ul. Ignacego Daszyńskiego 13, 58-533 Mysłakowice
2 nip 6111752309
3 regon 021903504