"Borys" Stefan Borys

1 adres firmy ul.Liczyrzepy 47, 58-564 Sosnówka
2 nip 6110000174
3 regon 020892862