Polplastik Danuta Plewa

1 adres firmy ul. Liczyrzepy 19, 58-564 Sosnówka
2 nip 6112207979
3 regon 230168715
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy; Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja zamków i zawiasów; Produkcja narzędzi; Produkcja pojemników metalowych; Produkcja opakowań z metali; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów; Produkcja sprzętu instalacyjnego; Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków; Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; Produkcja maszyn do obróbki metalu; Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych; Produkcja maszyn dla metalurgii; Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Sprzedaż hurtowa obrabiarek; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Transport drogowy towarów; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;