Pphu "Oaza" Elżbieta Żurawska

1 adres firmy Ptasia 7, 58-564 Sosnówka
2 nip 6112136570
3 regon 022468884
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność związana z oprogramowaniem; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;