Owk "Hottur Ii" Klemens Grzesik

1 adres firmy Borowice 18, 58-564 Sosnówka
2 nip 6111009266
3 regon 230224543
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Działalność klubów sportowych; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;