Józef Słowik Transport Towarowy i Usługi Budowlane

1 adres firmy ul. Jeleniogórska 40, 58-530 Kowary
2 nip 6112135694
3 regon 230047710