Fantastyczne Imprezy.Pl Katarzyna Wyspiańska

1 adres firmy ul. Wojska Polskiego 15, 58-530 Kowary
2 nip 6112614785
3 regon 022198485
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność związana z oprogramowaniem; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność agencji reklamowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Działalność agentów turystycznych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Działalność wspomagająca edukację; Opieka dzienna nad dziećmi; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Działalność obiektów sportowych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;