Kleinowski Marcin Marcin Kleinowski Cukiernictwo

1 adres firmy Ogrodowa 42, 58-530 Kowary
2 nip 6112275923
3 regon 021070091