Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe Iventic Przemysław Ćwiek

1 adres firmy 58-520 Janowice Wielkie
2 nip 6111815033
3 regon 231083323
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; Pozyskiwanie drewna; Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna; Działalność usługowa związana z leśnictwem; Produkcja soków z owoców i warzyw; Produkcja sprzętu sportowego; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Działalność portali internetowych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność agencji pracy tymczasowej; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność agentów turystycznych; Działalność pośredników turystycznych; Działalność organizatorów turystyki; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Działalność w zakresie informacji turystycznej; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; Działalność wspomagająca edukację; Działalność obiektów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;