Goetz Consulting Dorota Goetz

1 adres firmy -- 67, 58-520 Janowice Wielkie
2 nip 6161150363
3 regon 230257420
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;