Joanna Czaplicka "Zdrowa Od-Nowa"

1 adres firmy Lipowa 4, 58-530 Kowary
2 nip 6112661359
3 regon 022002832
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Hotele; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność fizjoterapeutyczna; Działalność pogotowia ratunkowego; Praktyka pielęgniarek i położnych; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Działalność obiektów kulturalnych; Działalność obiektów sportowych; Działalność klubów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;