Gilewski Andrzej Usługi Stolarsko Budowlane Andrzej Gilewski

1 adres firmy Łomnicka 9, 58-530 Kowary
2 nip 6112201669
3 regon 021370315
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja gotowych parkietów podłogowych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Produkcja mebli biurowych i sklepowych; Produkcja mebli kuchennych; Produkcja pozostałych mebli; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Demontaż wyrobów zużytych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;