Brylant S.C. Tomasz Szuba

1 adres firmy 1 Maja 37, 58-530 Kowary
2 nip 6112306316
3 regon 231093534
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja metali szlachetnych; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Pozostałe formy udzielania kredytów; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agencji pracy tymczasowej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;