Firma Handlowo-Usługowa- Radosław Sietnik

1 adres firmy -- 18, 58-520 Janowice Wielkie
2 nip 6112226445
3 regon 020139107
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla pozostałych zwierząt; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Pozostała działalność wydawnicza; Pozostałe formy udzielania kredytów; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność agencji reklamowych; Działalność fotograficzna; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;