Oskarland Dariusz Michno

1 adres firmy 58-560 Jelenia Góra
2 nip 6141323139
3 regon 230231230
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agencji reklamowych; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;