Eko-Project Radosław Zalewski

1 adres firmy 58-560 Jelenia Góra
2 nip 6151548029
3 regon 021394391
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport drogowy towarów; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność portali internetowych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność pośredników turystycznych; Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Opieka dzienna nad dziećmi; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;