Pracownicy PWiK nie chcą zmiany dyrektora

Pracownicy PWiK nie chcą zmiany dyrektora
fot. B.org Związek Zawodowy "Solidarność" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nie chce odwołania dyrektora Józefa Burniaka. Do Wojewody Dolnośląskiego trafi pisemny protest w tej sprawie. Wojewoda chce zwolnić dyrektora, bo dopatrzył się uchybień.
istotne.pl pwik, wojewoda, józef burniak

W liście do Wojewody Dolnośląskiego członkowie zakładowej "Solidarności" wyrażają swój stanowczy protest wobec planowanego odwołania ze stanowiska dyrektora PWiK. Według autorów listu działania wojewody mają podtekst polityczny i dokonywane są w sposób arbitralny, bez jakichkolwiek konsultacji z załogą. W dalszej części listu czytamy, że Komisja Zakładowa pozytywnie ocenia współpracę z Józefem Burniakiem, że PWiK osiąga obecnie bardzo dobre wyniki ekonomiczne, że między dyrekcją a pracownikami jest pełny przepływ informacji, i że "osoba dyrektora Józefa Burniaka jest lubiana i szanowana".

Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk chce odwołać Józefa Burniaka z funkcji dyrektora PWiK, bo dopatrzył się uchybień. "Przeprowadzona w lutym bieżącego roku kontrola wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu PWiK. Stwierdzono zaniedbania w obszarze dokumentów organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyniki kontroli mogą skutkować rozwiązaniem stosunku pracy z dyrektorem" informuje biuro prasowe wojewody. Ponieważ Józef Burniak jest radnym, jego stosunek pracy podlega ochronie. Dlatego wojewoda wystąpił do Rady Miasta o opinię w sprawie odwołania. Rada miasta zajmie się sprawą odwołania Józefa Burniaka w czasie środowej sesji.

(informacja własna)