Wojewoda może odwołać Józefa Burniaka

Wojewoda może odwołać Józefa Burniaka
fot. B.org Radni miejscy wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Józefem Burniakiem. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił wcześniej Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk.
istotne.pl pwik, wojewoda, józef burniak

W czasie środowej sesji Rada Miasta wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Józefem Burniakiem, dyrektorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Józefem Burniakiem głosowało 12 radnych, 6 było przeciw, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk chce odwołać Józefa Burniaka z funkcji dyrektora PWiK, wskazując na "uchybienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa". Zdaniem wojewody przeprowadzona w lutym kontrola PWiK wykazała "zaniedbania w obszarze dokumentów organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych".

Odmienne zdanie na temat motywów działania wojewody ma Rada Pracownicza PWiK i zakładowa "Solidarność". Według nich działania Krzysztofa Grzelczyka mają podtekst polityczny i dokonywane są w sposób arbitralny, bez jakiejkolwiek konsultacji z załogą. Zdaniem pracowników PWiK i związkowców, Józef Burniak dobrze zarządza przedsiębiorstwem oraz cieszy się szacunkiem i zaufaniem pracowników.