Powiat naprawia dziurawe drogi

Powiat naprawia dziurawe drogi
fot. B.org Trwają remonty dróg należących do powiatu. Oprócz cząstkowego łatania dziur odnawiane mają być również całe drogowe nawierzchnie.
istotne.pl remont, droga

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się remonty dróg. Naprawy cząstkowe objęły najpierw drogę z Nowogrodźca do Bolesławca oraz powiatowe drogi w mieście. Prace są prowadzone od centrum w kierunku obrzeży miasta.

Sukcesywnie mają być przeprowadzane remonty dróg na terenie bolesławieckiego powiatu. Przebudowana zostanie cała droga na odcinku z Tomaszowa Bolesławieckiego do Warty Bolesławieckiej. Oprócz odnowienia nawierzchni jezdni będzie poprawiony łuk drogi w Tomaszowie Bolesławieckim. Wykonane zostaną także pobocza. Odnowione będą również nawierzchnie dróg na odcinkach z Lubkowa do Iwin (z wykonaniem poboczy) oraz z Iwin do Raciborowic. Przebudowana zostanie droga w miejscowości Bolesławice.

W Bolesławcu przebudowane zostaną: ulica Sądowa (od strony plant miejskich), odcinek od ulicy Teatralnej do Daszyńskiego (poszerzenie pasa drogowego, budowa miejsc postojowych, remont nawierzchni chodników). Przebudowana będzie także droga na odcinku od ulicy Karola Miarki do Żwirki i Wigury (budowa miejsc postojowych, zmiana organizacji ruchu, ułożenie nowej nawierzchni jezdni i chodników). Powyższe zadania będą sfinansowane po części przez powiat i miasto oraz ze środków z Unii Europejskich.

(informacja na podstawie danych Starostwa)