Prezydent umorzył podatki szpitalowi powiatowemu

Prezydent umorzył podatki szpitalowi powiatowemu
fot. B.org 12 kwietnia prezydent Bolesławca postanowił umorzyć Zespołowi Opieki Zdrowotnej (szpitalowi powiatowemu przy ul. Jeleniogórskiej) zaległości w podatku od nieruchomości za cały ubiegły rok. Szpital argumentował, że pomoc ta pozwoli m.in. na przezwyciężenie trudności finansowych i wspomoże realizację procesu restrukturyzacyjnego.
istotne.pl urząd miasta, szpital powiatowy

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości prezydent uznał, że istnieje ważny interes podatnika oraz interes publiczny. Wysokości umorzonych zaległości za 2005 rok wynosi nieco ponad 30 tys. złotych wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną.

Dotychczasowa pomoc samorządu miejskiego obecnej kadencji dla szpitala powiatowego polegała na dofinansowaniu w 2002 roku modernizacji Oddziału Chirurgicznego w kwocie 300 tys. zł, dofinansowaniu w 2003 roku modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w wysokości 300 tys. zł oraz przeznaczeniu 200 tys. zł na utworzenie centralnej sterylizatorni.

Również w 2003 roku prezydent Bolesławca umorzył szpitalowi zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie sięgającej ponad 470 tys. zł. W kolejnych latach podatek był rozkładany na raty lub następowało odroczenie jego płatności. W roku 2004 roku z budżetu miasta przeznaczono 35,5 tys. zł na zakup sprzętu do pielęgnacji pacjentów oraz 1,5 tys. zł na dofinansowanie uczestnictwa pielęgniarek SP ZOZ w międzynarodowym sympozjum "Pielęgniarstwo bez granic".

W ubiegłym roku miasto udzieliło powiatowi bolesławieckiemu 1,5 mln zł pożyczki z przeznaczeniem na spłatę części zobowiązań ZOZ w Bolesławcu oraz dofinansowało - podobnie jak pozostałe gminy powiatu bolesławieckiego - zakup laparoskopu i gastrofibroskopu, który został bezpłatnie użyczony bolesławieckiemu szpitalowi. Udział Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakupie laparoskopu i gastrofibroskopu stanowi nieco ponad 171 tys. zł. W marcu 2006 roku z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta Bolesławiec radni przeznaczyli 75 tys. zł na zakup urządzenia do hemofiltracji (sztuczna nerka) dla szpitala.

W sumie dotychczasowa pomoc udzielona przez samorząd miejski szpitalowi powiatowemu w Bolesławcu wynosi ponad 3 mln zł.