Trwają remonty i inwestycje komunalne

Trwają remonty i inwestycje komunalne
fot. UM Najbliższy miesiąc zapowiada się bardzo intensywnie pod względem remontów w naszym mieście. Już teraz trwa przebudowa ul. Góralskiej, powstaną też nowe parkingi.
istotne.pl urząd miasta, remont, starostwo, parking

W Bolesławcu trwają prace przy przebudowie ul. Góralskiej. Ich zakończenie zaplanowano na koniec września. Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni brukowej i ułożenie nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących chodników oraz budowę kanalizacji odwadniającej. Wartość robót budowlanych to niemal 820 tys. zł. Wykonawcą jest firma z Jeleniej Góry.

Prace remontowe przy ul. GranicznejPrace remontowe przy ul. Granicznejfot. UM

Do końca sierpnia natomiast zakończyć się mają remonty chodników przy ul. Wybickiego i ul. Brody. Koszt tych inwestycji to prawie 230 tys. zł. Wykonawcą zarówno tej inwestycji, jak i łącznika ul. Piastów z ul. Tysiąclecia jest bolesławiecki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Prace przy budowie łącznika zakończyły się w tym miesiącu, a ich koszt to 31 500 zł.

Prezydent Bolesławca podpisał porozumienie dotyczące współfinansowania remontu drogi wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona remont drogi w rejonie skrzyżowania ulic Łokietka-Wesoła-Zgorzelecka oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do ul. Leśnej. Szacowany koszt realizacji to 350 tys. zł, z czego 100 tys. pochodzić będzie z budżetu miasta.

W ramach odnowienia bieżących dróg wyremontowany został m.in. chodnik przebiegający przez Pl. Św. Krzyża oraz zapadający się odcinek drogi przy ul. Zabobrze. Wykonawcą prac była firma z Bolesławca. Inna bolesławiecka firma jest zaś wykonawcą utwardzenia alejki głównej i terenu wokół pomnika oraz bramy wejściowej na cmentarz przy ul. Willowej. Koszt tych robót to 30 tys. zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 19 czerwca 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim koszty pokryje Rada Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Do 28 września potrwają prace przy odnowie dróg przy ul. Staszica i ul. Granicznej. W zakres robót wchodzi wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Staszica (na odcinku od ul. Góralskiej do Granicznej) oraz nowej nawierzchni drogi i chodników przy ul. Granicznej (na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Wałowej). Starostwo Powiatowe współfinansuje remont nawierzchni drogi przy ul. Staszica (do 250 tys. zł). Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu miasta. Koszt realizacji całego zadania wyniesie niemal 840 tys. zł. Wykonawcą jest firma ze Świdnicy.

Nowe parkingi

Ponad 147 tys. zł przeznaczono z budżetu miasta na budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Dolne Młyny (w okolicach Miejskiego Zespołu Szkół nr 1). Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych. Zaplanowano na nim 23 stanowiska postojowe oraz dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą jest firma z Bolesławca.

Nowy parking powstanie również przy ul. Gałczyńskiego. Zakres robót obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych z jedenastoma stanowiskami postojowymi oraz jednym stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z Bolesławca. Koszt budowy parkingu przy ul. Gałczyńskiego to ponad 65 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września br.

Podstrefa specjalna strefy ekonomicznej

Rozpoczęto już prace przy budowie drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Modłową – wzdłuż północnej granicy bolesławieckiej podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Bolesławca zaplanowano na ten cel 2 600 tys. zł. Droga o długości 836 m i szerokości 7 m wykonana zostanie z betonu asfaltowego o wzmocnionej konstrukcji. W ramach inwestycji zaplanowano również chodnik prawostronny o szerokości 2 m, odwodnienie drogi oraz słupy oświetleniowe, które będą rozstawione co 40 m. Wykonawcą prac będzie firma ze Świdnicy.

Teren podstrefy przed rozpoczęciem pracTeren podstrefy przed rozpoczęciem pracfot. UM

(informacja i zdjęcia UM/GA)