Radnych oburzył artykuł z „Gazety Wojewódzkiej”

Radnych oburzył artykuł z „Gazety Wojewódzkiej”
fot. b.org W ubiegłą środę odbyła się jedna z najważniejszych sesji, radni przyjęli bowiem sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok oraz udzielili absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi. Wielkie kontrowersje wśród rajców wzbudził artykuł Bernarda Łętowskiego.
istotne.pl prezydent, rada miasta, sesja, radny

Rajców oburzył artykuł zatytułowany "Bolesławieccy radni dokonali cudu ekonomicznego", który został opublikowany w "Gazecie Wojewódzkiej" kilka tygodni temu. Autor tekstu napisał, że dzięki dokonanej przez Radę Miasta zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego wartość działki miejskiej może wzrosnąć nawet o cztery miliony złotych i że na tej zmianie skorzysta głównie firma Jana Cołokidziego i Henryka Guzika. Burzliwa dyskusja, jaką wywołał ten artykuł, trwała około pół godziny. Zdaniem Rady Miasta, informacje w rzeczonym artykule są nieprawdziwe i niesprawdzone. Radni prawdopodobnie domagać się będą od "Gazety Wojewódzkiej" opublikowania sprostowania.

Głównym punktem sesji było głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi – również za rok ubiegły. Radny Józef Burniak zapowiedział, że jego klub będzie głosował przeciw tym uchwałom, między innymi z powodu zadłużenia Bolesławca oraz licznych zaciągniętych przez miasto kredytów. Zaapelował do radnych, by "w euforii nie przekroczyli bariery dźwięku". Przyznał również, że niepokoi go budownictwo, które określił mianem "najbardziej zaniedbanej dziedziny działalności gminy miejskiej". Piotr Roman odpowiedział, że nie ma euforii ani samozadowolenia, "jest ciężka praca", i że kredyty zaciągane są na inwestycje (drogi, kanalizacje), gdyż trzeba stworzyć warunki dla inwestorów, a zatem należy najpierw zadbać o infrastrukturę. Obie kluczowe uchwały przyjęto 17 głosami za. Przeciw głosowało tylko dwoje radnych Lewicy i Demokratów.

Radni Rady MiastaRadni Rady Miastafot. B.org

Na sesji prezydent Bolesławca przedstawił rajcom prestiżowe wyróżnienia, jakie nasze miasto otrzymało w okresie międzysesyjnym. Wspomniał między innymi o tym, że na X Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 3 i 4 kwietnia, w rankingu gmin Bolesławiec zdobył III miejsce. Oczywiście, prezydent wspomniał też o najważniejszym bodaj w ostatnim czasie wyróżnieniu – o nagrodzie specjalnej dla najbardziej efektywnej energetycznie polskiej gminy.

Była również mowa o wyróżnieniu, jakie nasze miasto otrzymało 18 kwietnia. Bolesławcowi przyznano tego dnia zaszczytny tytuł "Samorządu przyjaznego Szkole uczącej się". Ceremonia odbyła się w Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Certyfikat odebrała naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec Krystyna Boratyńska. Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Tytuł cieszy, tym bardziej że podobne certyfikaty uzyskały jedynie 23 samorządy w całej Polsce.

Piotr Roman na środowej sesji przyznał, że nadal nie ma kandydata na wiceprezydenta. Była rozważana jedna kandydatura, ale osoba ta zrezygnowała. Prezydent przekonywał również rajców, aby włączyli się do akcji promującej miasto i naklejenia na tablice rejestracyjne naklejek ze sloganem "Bolesławiec – miasto ceramiki". Dowiedzieliśmy się także, że oszacowano już koszt budowy ścieżek rowerowych, o których powstaniu pisaliśmy. Będzie to około 11 mln zł.

(informacja GA)