Stypendyści ze szkół średnich dostaną 50 zł mniej

Stypendyści ze szkół średnich dostaną 50 zł mniej
fot. sxc.hu Beneficjenci projektu stypendialnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" zamiast 150 zł otrzymają w tym roku jedynie 100 zł.
istotne.pl stypendium, pieniądze

Projekt stypendialny dla uczniów szkół średnich w ponad 68 procentach finansowany jest z pieniędzy Europejskiego Funduszy Społecznego. Resztę dopłaca budżet państwa. O stypendium może ubiegać się uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą. Warunki są dwa: musi mieszkać na wsi, a dochód rodziny nie może przekraczać 504 zł na osobę. Władze powiatu mogą cofnąć stypendium, w przypadku gdy beneficjent ma ponad 8 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu lub też musi powtarzać rok nauki z przyczyn innych niż zdrowotne.

O stypendia rokrocznie wnioskuje Wydział Edukacji, Kultury, Kultury i Sportu. W tym roku stypendyści z powiatu bolesławieckiego dostali 660 tys. zł. Kwota ta, przyznawana przez Komisję Oceny Projektów, stanowi 2/3 sumy przeznaczonej na ten cel w roku ubiegłym. W naszym powiecie jest około 600 beneficjentów. Jak powiedziała nam Alicja Krzyszczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, pierwsze pieniądze mogą pojawić się najwcześniej w kwietniu.

(informacja GA)