Maleje liczba bezrobotnych

Maleje liczba bezrobotnych
fot. Powiatowy Urząd Pracy O ponad 1 200 osób zmniejszyła się w ubiegłym roku liczba bezrobotnych. Dzięki działaniom m.in. Powiatowego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w powiecie bolesławieckim jest niższa niż w powiatach sąsiednich.
istotne.pl praca, bezrobocie, pup, ewa hryciów

„Bardzo się cieszymy, że spada bezrobocie, że powstają nowe zakłady pracy. Że możemy tym ludziom pomóc” mówi Ewa Hryciów, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu. Zdaniem dyrektorki liczba bezrobotnych spadałaby jeszcze szybciej, gdyby nie fakt, że część osób rejestruje się w urzędzie tylko po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy są bardzo duże wymagania pracodawców, które nie idą w parze z odpowiednim wynagrodzeniem.

Niemniej rok 2007 był dla naszego powiatu rokiem bardzo dobrym. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 1261 (w grudniu było ich 4049). Stopa bezrobocia pod koniec ubiegłego roku wynosiła 13,8%. Dla porównania w sąsiednich powiatach (złotoryjskim, lubańskim i lwóweckim) było to ponad 24%. „Różnica przemawia na naszą korzyść” zaznacza Ewa Hryciów.

Nie oznacza to jednak, że PUP zamierza spocząć na laurach. „W tym roku zamierzamy objąć aktywizacją zawodową trudnych klientów” mówi dyrektorka. Chodzi zwłaszcza o osoby bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne i te, które nie zamierzają same szukać pracy. Urząd chce też pomagać tym bezrobotnym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na rynku pracy: młodym bez doświadczenia, osobom powyżej 50 roku życia, samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym czy byłym więźniom.

Aby bezrobocie nadal malało, PUP ma zamiar wdrażać kilka projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z nich jest „Projekt nowych możliwości”. Szacuje się, że dzięki niemu uda się zaktywizować zawodowo 315 osób. „Sądzimy, że projekt pomoże ludziom w zrealizowaniu swoich szans” mówi Ewa Hryciów.

Oprócz tego, urząd nadal organizować będzie efektywne szkolenia. „Organizujemy tylko takie, po których ludzie znajdują zatrudnienie” podkreśla dyrektorka. „Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej” dodaje. W zeszłym roku z tej oferty skorzystało prawie 140 osób.

(informacja GA)