Nasze kontakty z Europą

Nasze kontakty z Europą
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W malowniczym miasteczku SOEST w Westfalii odbyło się w dniach 4-10 października br. 26 Międzynarodowe Sympozjum Garncarstwa. Na konferencję przybyło około 100 uczestników z ośmiu krajów, głównie z Niemiec. Ze znanych ekspertów z dziedziny ceramiki do Soest przybyli m.in. prof. Splinder z Uniwersytetu w Insburcku. prof. Reichstein ze Szlezwika, dr Kybalowa z Pragi, dr Oserey z Budapesztu, dr Bolliger z Zurichu i dr Smeele z Rotterdamu. Z Polski została zaproszona na sympozjum mgr Bożena Kantek z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, która wygłosiła referat na temat OKRESU ART DECO W ŚLĄSKIEJ CERAMICE. Sympozjum zostało zorganizowane przez Fundację Arbeitskreis fur Keramikforschung w Regensburgu oraz Westfalisches Museum rur Archaologie w Munster. Pieczę nad porządkiem obrad sprawował znany animator corocznych spotkań specjalistów z dziedziny ceramiki dr Werner Endres. Sympozjum odbywało się w Błękitnej Sali historycznego ratusza w Soest. gdzie przez 3 dni wygłaszano referaty z zakresu archeologii, historii sztuki i etnografii. W pozostałe dni zorganizowano wycieczki po Westfalii. Na uwagę zasługiwały bogate zbiory z kręgu kultury wezerskiej zgromadzone na zamku Brake w pobliżu miasta Lemgo. Objazd obejmował również zabytki techniki związane z garncarstwem. Wynikiem spotkań uczestników tej konferencji było też zacieśnienie kontaktów pomiędzy naukowcami z różnych krajów. Z zadowoleniem należałoby zaznaczyć o zacieśnieniu kontaktów pomiędzy Innsbruckiem a Bolesławcem. W grudniu 1993 zostanie zorganizowana wystawa jubileuszowa z okazji 100-lecia powstania zakładu Juliusza Paula und Sohn w Bolesławcu. Prof. Splinder z Innsbrucka podjął się trudu wydrukowania w Austrii katalogu i użyczenia części swoich zbiorów na tę wystawę. Latem 1994 przybędzie grupa studentów archeologii Uniwersytetu w Innsbrucku.