Nazywaliśmy go Adaś

Nazywaliśmy go Adaś
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

8 września na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu liczne środowisko pedagogów i młodzieży, szczególnie z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych pożegnało długoletniego pedagoga i dyrektora Adama Pietrkiewicza.
Urodzony 13 października 1933 roku w Ciepielowie, po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w 1952 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Warcie Bolesławieckiej.
W międzyczasie ukończył Studium Nauczycielskie i Studia Uniwersyteckie na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1962 – 64 był zastępcą Kierownika Szkoły nr 4, a w latach 1964 – 69 pracował w Wydziale Oświaty i Kultury w Bolesławcu, jako Zastępca Inspektora.
W 1969 roku objął funkcję Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dziś Zespół Szkół Handlowych) i przez 17 lat kierował tą placówką. Posiadał szczególny dar zjednywania ludzi, był działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, instruktorem harcerskim na wielu obozach letnich. Był człowiekiem spolegliwym i szczególnie wrażliwym na sprawy uczniowskie. Za jego kierownictwa szkołę opuściło wielu absolwentów różnych specjalności, przeważnie dla potrzeb bolesławieckiego rzemiosła.
Wychował dwóch synów, doczekał się wnuczek.
W Zespole Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Kuratorium wszyscy nazywaliśmy go Adaś. To zdrobnienie bardzo pasowało do zawsze uśmiechniętego, dowcipnego i życzliwego człowieka i takim pozostanie w naszej pamięci.