Nowości z gminy

Nowości z gminy
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Rozszerzając niejako informację podaną w numerze listopadowym, o planowanym rozpoczęciu w bieżącym roku budowy wodociągu dla wsi Dobra informujemy, że w dniu 28 października odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wodociągu wiejskiego. Przetarg przeprowadzony został dwuetapowo.
Komisja Przetargowa kierowała się przy rozpatrywaniu ofert takimi przesłankami, jak zaoferowanie konkurencyjnych cen, stopień zorganizowania firmy, kondycja finansowa, dotychczasowe doświadczenie w realizacji robót wodociągowych.
Spośród uczestniczących w przetargu 12-tu firm specjalistycznych z województwa legnickiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i poznańskiego. Komisja wybrała Hydrobudowę "Sudety" S.A. z Wrocławia, która to firma zaproponowała najkorzystniejsze warunki realizacji przedmiotu przetargu (kwota wynagrodzenia z VAT – 1.8 mld zł, okres realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 1994 roku, okres rękojmi 3 lata). Zakres rzeczowy inwestycji, zawarty w umowie, obejmuje budowę ok. 5 km sieci wodociągowej tranzytowej i rozdzielczej. Umowa nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych, których koszt realizacji zostanie sfinansowany przez przyszłych odbiorców wody.
Sygnalizujemy ponownie możliwość zakupu w drodze negocjacji ceny, nieruchomości poradzieckich w Trzebieniu:
- tzw. "Kompleks Worobjowa" o pow. ponad 5 ha, wraz z działką zabudowaną bocznicą kolejową – przeznaczenie terenu na cele produkcyjno-usługowe, bez możliwości nieuzasadnionego dzielenia na działki o mniejszej powiechrzni,
- budynek mieszkalny wolnostojący Nr 70 (tzw. "czerwony").
Oferujemy ponadto możliwość wydzierżawienia następujących obiektów:
- sklep spożywczo-przemysłowy o pow. 43 m2 we wsi Stare Jaroszowice,
- lokal przeznaczony do zagospodarowania na działalność usługową o pow. 38 m2 we wsi Nowe Jaroszowice.