Pozostanie w naszej pamięci

Pozostanie w naszej pamięci
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

"... Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie Świeci nad wiekiem:
Mieć moc pocieszać – moc zasmucać siebie, A być człowiekiem!..."
C.K.Norwid
Te wzniosłe słowa pragniemy zadedykować nieżyjącej już, ale mimo wszystko pozostającej w naszej pamięci mgr Mariannie Stolarczyk, która w sposób bardzo szczególny zasłużyła się w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych.
Na początku swojej pracy w szkole była instruktorem harcerskim, komendantem Szczepu w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.
Pracowała w szkolnictwie 19 lat jako magister filologii rosyjskiej. Ostatnio rozpoczęła studia na wydziale filologii polskiej.
Byłaby teraz studentką drugiego roku.
Już jako nauczycielka w ZSHiU przez wiele lat była opiekunem samorządu szkolnego, a jej pracowitość, sumienność i umiejętność skupiania wokół siebie młodzieży dowiodła, że zasługuje na miano wzorowego nauczyciela. Docenili to nie tylko uczniowie, ale i dyrektor szkoły, który kilkakrotnie nagrodził jej pracę.
Ostatnie pożegnanie pani Marianny odbyło się 13 września 1993 r., a na pożegnanie przyszła nie tylko rodzina, ale szerokie grono nauczycieli i uczniów szkoły.