Polsko-niemieckie kontakty Muzeum Ceramiki

Polsko-niemieckie kontakty Muzeum Ceramiki
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Do bolesławieckiego muzeum powróciły 4 listopada eksponaty wypożyczone na wystawę do Pirny. Pirneńskie muzeum, po kapitalnym remoncie i modernizacji, zainaugurowało swą działalność wystawą zbiorów muzeów miast, z którymi Pima utrzymuje przyjazne kontakty: (Francji, Finlandii, Czech, Polski i Niemiec).
Wystawa trwała od 19 czerwca do 5 października br. i zwiedziło ją 8 tysięcy osób, w tym delegacja z Bolesławca podczas obchodów Dni Pirny i otwarcia muzeum. Dyrektor muzeum Manfred Hickman wyraził chęć utrzymywania wzajemnych kontaktów i zadowolenie z wystawy przygotowanej przez bolesławieckie muzeum. Na wystawie prezentowano wzornictwo ceramiki użytkowej i prace rzeźbiarsko-ceramiczne bolesławieckich artystów – ceramików oraz uczestników bolesławieckich plenerów.
W rewanżu za wystawę odwiezioną dyrektor muzeum zaproponował wystawę WIDOKI SAKSONII W DAWNEJ GRAFICE, którą przygotowuje do Bolesławca i Dećina w Czechach. Ponadto 10 listopada do Muzeum ceramiki przybyła delegacja z Meklensdorfu k. Goerlitz celem nawiązania współpracy między muzeami obu miejscowości. Goście zwiedzili nasze muzeum i na dzień 27 listopada zaprosili pracowników bolesławieckiego muzeum na otwarcie wystawy i kontynuowanie rozmów dotyczących współdziałania.
2 listopada gościł też w muzeum Werner Striese, autor wystawy prac, które były prezentowane w naszym muzeum na początku roku. Obecnie W. Striese w imieniu grupy artystów rzeźbiarzy z Bad Urach wyraził chęć prezentowania dorobku twórczego artystów w sali Muzeum Ceramiki. Powyższe oferty będą realizowane w nadchodzącym nowym roku.