List Senatora Jerzego Cieślaka

List Senatora Jerzego Cieślaka
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Jelenia Góra dnia 1995.11.13
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Cieślak
Zarząd Oddziału Lokalnego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bolesławcu
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na Uroczystą Akademię z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Niestety, tego dnia – wypełniając obowiązki stałego delegata Senatu RP w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej – wizytował będę ośrodki dla azylantów na terenie Danii.
Z nieukrywaną satysfakcją, pragnę poinformować honorowych krwiodawców województwa jeleniogórskiego, że w ubiegłym miesiącu Senat wprowadził poprawkę do ustawy o odpłatności za leki i materiały medyczne, na mocy której zasłużeni honorowi krwiodawcy uprawnieni zostali do bezpłatnych leków. Sejm nie był w stanie odrzucić tej poprawki Senatu wymaganą większością 2/3 głosów. Tak więc z poczuciem dobrze wypełnionego moralnego zobowiązania przesyłam wszystkim honorowym krwiodawcom i ich rodzinom wyrazy głębokiego szacunku oraz najserdeczniejsze życzenia powodzenia w zaszczytnej służbie społeczeństwu oraz życiu osobistym.