Miłośnicy książek

Miłośnicy książek
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Już od roku Miejska Biblioteka Publiczna działa w nowej siedzibie przy ul. Sądowej 8 w Bolesławcu. Ma też swoją filię przy ul. Staroszkolnej 6, w Domu Dziennego Pobytu Seniorów. W roku 1994 z księgozbioru skorzystało 9.340 stałych czytelników (ponad tysiąc osób więcej niż przed rokiem). Wskaźnik czytelnictwa- wzrósł więc z 18,5 do 21 osób na 100 mieszkańców. Blisko 450 osób zalega ze zwrotem zapożyczonych książek (skorzystały one z trzech funkcjonujących poprzednio w naszym mieście wypożyczalni). Biblioteka prosi dłużników o zwrot zbiorów do końca marca tego roku. Do tego czasu nie będą pobierane kary regulaminowe za dłużej przetrzymane książki.
Zanotowano też większą aktywność czytelniczą, na co wskazuje liczba odwiedzin (ponad 110 tys.) i wypożyczeń – aż 234.650 woluminów. W porównaniu z roku 1993 średnio czytelnik wypożyczył 26 książek – o 8 więcej. W minionym roku zakupiono łącznie ponad 4,7 tys. woluminów, w tym blisko 4 tys. książek i 792 wol. zbiorów audiowizualnych. Kosztowało to ponad 240 mln. zł.
Biblioteka nie posiada żadnych fotokopii, ma natomiast 4.500 wol. zbiorów fonograficznych, w tym płyty gramofonowe, kasety magnetofonowe z nagraniami muzycznymi i literackimi, tzw. książka mówiona oraz kasety video. Powyższe zbiory można wypożyczać w Dziale Fonograficznym, przy którym od grudnia 1994 roku uruchomiono wypożyczalnię kaset wideo. Wśród kaset wideo Biblioteka posiada nagrania z lekturami szkolnymi, filmy edukacyjne oraz filmy dla najmłodszych. Zakup tych zbiorów będzie kontynuowany także w roku bieżącym dla uzupełnienia i wzbogacenia oferty. Dział Fonograficzny wraz z Wypożyczalnią Kaset Wideo jest czynny w godzinach 11-18 (z wyjątkiem środy i soboty).