Duże brawa dla społeczności Nowej Wsi Kraśnickiej i Lipian

Duże brawa dla społeczności Nowej Wsi Kraśnickiej i Lipian
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Już po raz drugi w pięknie odremontowanej świetlicy w Nowej Wsi Kraśnickiej odbyła się udana zabawa opłatkowa zorganizowana z inicjatywy szkoły i Komitetu Rodzicielskiego. W nastrój wieczoru wprowadzili zebranych uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, wystawiając Jasełka. Licznie przybyli mieszkańcy Nowej Wsi i Lipian, czynnie uczestniczyli w występie śpiewając wraz z występującym chórem aniołów -piękne, polskie kolendy. Mali aktorzy zebrali rzęsiste brawa.
Wśród honorowych gości nie zabrakło proboszcza tutejszej parafii – ks. kanonika Kazimierza Rzońcy, dyr. szkoły – mgr Jadwigi Ostrowskiej, sołtysa – Lechosława Antoniaka i radnego Ryszarda Wiśniewskiego.
Przekazali oni zebranym życzenia noworoczne, nawiązując do pięknej idei wybaczania sobie wzajemnych uraz. Po wspólnym śpiewaniu kolędy zebrani połamali się opłatkami i we wspaniałej atmosferze wzajemnej życzliwości rozpoczęła się zabawa w trakcie której oprócz konkursów, przeprowadzona została loteria fantowa. W ubiegłym roku dyrektor szkoły i sołtys wystąpili z "żywymi" fantami w postaci gęsi i koguta. W tym roku poszerzył się krąg głównych sponsorów fantów o następujące osoby: księdza, radnego, komitet rodzicielski i mieszkańców osiedla. Można więc było wylosować piękne obrazy, złoty pierścionek, żelazko, zegar, serwis do kawy. Nie sposób wymienić wszystkich mieszkańców, którzy wspaniale włączyli się w akcję pozyskiwania fantów (na loterii wygrywał każdy los), ale wszystkim tą drogą chcemy jeszcze raz przekazać najserdeczniejsze podziękowania. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali wszyscy obecni rodzice uczniów, którzy udzielali się również w bufecie, dyżurując przy podawaniu kawy i herbaty. Na ręce pani Józefy Orawiec przewodniczącej KR i jej zastępcy Z. Rajczakowskiego, którzy włożyli ogromnie dużo pracy w przygotowanie tej udanej zabawy – składamy podziękowania wszystkim mieszkańcom Nowej Wsi i Lipian.
Udowodnili oni, że wieś szanuje tradycje i potrafi ją połączyć ze wspaniałą, kulturalną zabawą, z której dochód przeznaczony na rzecz szkoły wyniósł w tym roku aż 9.100.000 stałych złotych.