GOKiS informuje

GOKiS informuje
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

24 stycznia w Dąbrowie odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie konkurs wiedzowo – sprawnościowy. Uczestnikami były dzieci z klas II i III szkół podstawowych z: Ocic, Kruszyna, Dąbrowy, Nowych Jaroszowie, Starych Jaroszowie, Kraśnika Dolnego, Trzebienia, Łazisk i Żeliszowa.
Szkoły wystawiły po dwie delegacje – pierwsza: to grupa sprawnościowa, zaś druga udzielała odpowiedzi na pytania. Pytania w większości nic były trudne i dzieci radziły sobie z nimi całkiem dobrze. Po trzech konkurencjach sprawnościowych i 4 turach pytań (j. polski, matematyka, środowisko i pytania różne) wyłonili się nam laureaci.
Nad poprawnością konkursu czuwała komisja w składzie: pani Urszula Róg (przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Bolesławiec), pani Teresa Olszewska – pracownik kultury i pan Janusz Cieśla Dyrektor GOKiS-u. Czas na wyniki. I Miejsce otrzymali uczniowie szkoły podstawowej z Ocic, II miejsce – SP Kruszyn, a III miejsce SP z Kraśnika Dolnego.
Wszystkie dzieci otrzymały smaczne upominki, a wygrani puchary dla szkół oraz nagrody indywidualne.
W Bogatyni 28 stycznia odbył się Przegląd Zespołów Kolędniczych. Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły: zespół ludowy z Ocic i Zespół Ludowy z Żeliszowa działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Udało się ! Nie wracaliśmy z pustymi rękoma. Obydwa nasze zespoły otrzymały drugie lokaty lecz w innych kategoriach. Ociec za prezentację "Kolędników", a Żeliszów za piękne kobiety. Zabawa była wspaniała. Pokazy stołów wigilijnych syciły nie tylko oczy, każdej potrawy można było spróbować. Chcąc ocenić wspaniałe zgranie uczestników trzeba było tam po prostu być.