Ciekawa książka

Ciekawa książka
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Grupa pracowników naukowych Uniwersytetu Poznańskiego instytutu Socjologii Marek Ziółkowski, Barbara Pawłowska, Rafał Drozdowski napisała książkę pt. "Jednostka wobec władzy". Książka ukazała się w lutym tego roku w wydawnictwie NAKOM w Poznaniu. Książka jest efektem badań socjologicznych stosunku jednostki do władzy w latach 1992 – 1993, a więc w okresie istotnych zmian i przeobrażeń w świadomości Polaków od 1989 r. Jest tam niezwykle ciekawy materiał oceniający partie polityczne, elity, polityków z pierwszych stron gazet. Wiele materiału ankietowego dającego obraz społeczeństwa w stosunku do władzy, z czego wynika aktywność obywatelska. Jakie są i były przyczyny jej aktywności i zahamowań. Stosunek do władzy lokalnej.
Próby analizy i odpowiedzi na takie pytania jak:
Co to jest władza sprawiedliwa, silna, fachowa. Niezwykle ciekawy materiał oceniający władzę starą (ta z okresu PRL-u) i nową tą po 1989 r. Refleksje i analiza tego materiału są różne, często bardzo gorzkie. Jest to książka którą powinni czytać politycy, posłowie, działacze samorządowi wszystkich szczebli.
Warto podkreślić, że jedna ze współautorek książki Barbara Pawłowska jest bolesławianką, tutaj kończyła szkołę nr 4, Liceum Ogólnokształcące i z miastem naszym ma stały i serdeczny kontakt.