"Podaruj świąteczną radość"

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Z opóźnieniem (brak miejsca w "Głosie") drukujemy informację przesłaną nam 12 stycznia br. przez p. D. ZIELIŃSKĄ. Problem zasługuje na wyeksponowanie, a akcja ma charakter ponadczasowy: warto ludziom nieść radość na codzień – w tej czy innej postaci. Cieszy nas tak szeroki krąg ludzi dobrej woli, dlatego skrzętnie odnotowujemy wszystkie nazwiska i fakty. Pismo cytujemy w całości.
W miesiącu grudniu 1994 roku przeprowadzona została akcja pod tym właśnie hasłem. Pomysłodawcą tej akcji był P. Bogdan Pieliński były kierownik Telewizji Lokalnej Bolesławiec, współorganizatorami – Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.
W dniu 11 grudnia 1994 r. odbył się wielki koncert charytatywny zespołu Spirituals Singers Band z Wrocławia. Podczas koncertu przeprowadzona była kwesta oraz aukcja rysunków i plakatów. Dzięki tej akcji udało się zebrać 18.075.300 zł. oraz pomoc rzeczową (owoce cytrusowe, oleje i inne tłuszcze, kosmetyki, odzież) na sumę 40.000.000 starych złotych. Organizatorzy przygotowali w Domu Dziennego Pobytu wigilię dla dzieci (52 dzieci), które nie znają tradycji wigilii oraz dla osób samotnych i ubogich na 100 osób. Każdy zaproszony otrzymał upominek.
W obu uroczystościach udział wziął Prezydent Miasta – Józef Król oraz Przewodniczący Miejskiej Rady – Władysław Landsberg i kapłani. Piękny program artystyczny przygotowała młodzież bolesławieckich szkół skupiona przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Pomaga młodzież, ze szkolnych kół PCK.
Ponadto zakupiono artykuły żywnościowe dla dzieci z Naszego Domu Dziecka na sumę ponad 4.000.000 starych złotych. W oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu wydano paczki żywnościowe rodzinne dla 150 osób.
Akcja odbyła się dzięki wspaniałym ludziom, którzy zechcieli nam pomóc: właścicielowi hurtowni margaryny p. Bronisławowi Kozłowskiemu, właścicielowi hurtowni MAXPOL p. Zbigniewowi Partyce, właścicielom Zakładu Produkcyjnego OPTY w Kruszynie, właścicielom hurtowni p. J. Olszackiemu i A. Krempec, właścicielowi hurtowni AMFORA p. Nowickiemu, właścicielom Przedsiębiorstwa Produkcyjnego p. Dorocie i Dariuszowi Ślusarczykom, cukierni pana Stanisława Brzozowskiego, Towarzystwu Gospodarczemu w Bolesławcu, właścicielce restauracji "Starówka" pani Marii Konat, właścicielom sklepu chemicznego panom – Jerzemu Krawcowi i Krzysztofowi Nowackiemu, pani Danucie Lippik oraz Zespołowi Szkół Zawodowych z ul. Komuny Paryskiej, I L.O., II L.O., Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 10 w Bolesławcu, Szkole Podstawowej w Kraśniku Górnym i Dąbrowej. Dziękujemy bardzo Gospodarstwu Rybackiemu w Parowej, p. Ryszardowi Klapie z baru "Zodiak", właścicielom "Kakbolu" panom Jerzemu i Krzysztofowi Kubickim i Wiesławowi Augustyniakowi, właścicielowi Marianowi Stachów z Zakładu Wylęgu Drobiu, właścicielom Sklepu Ogólnospożywczego panom – R. Morawskiemu i T. Dwilewiczowi, wszystkim handlowcom, którzy przekazali owoce, artykuły spożywcze. Wdzięczność tych rodzin potwierdziła konieczność organizowania takich akcji.
Za transport dziękujemy BFF i A "Polfa" i Zakładom Ceramicznym w Bolesławcu.