W nowym obiekcie nie wcześniej jak w grudniu..

W nowym obiekcie nie wcześniej jak w grudniu..
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Rozmowa z dyrektorem Miejskiej Bbilioteki Publicznej w Bolesławcu, mgr Wacławą Skawińską
-Na początku chciałabym zapytać o historie miejskiej biblioteki.
- Biblioteka Powiatowa w Bolesławcu była trzecią z kolei biblioteką na terenie Dolnego Śląska. Została uruchomiona 27 listopada 1945 roku. Pierwszym kierownikiem została Joanna Waszak.
- Jaka była ówczesna działalność biblioteki i jaki był stan księgozbioru?
- W okresie lat 1945 – 1946 działalność biblioteki obejmowała jedynie miasto. W końcu 1945 roku posiadała już 340 tomów księgozbioru, które uzyskano od indywidualnych ofiarodawców lub zakupiono ze składek pieniężnych społeczeństwa. Kilkadziesiąt książek przysłało Ministerstwo Oświaty, część zakupiono z funduszów własnych, pochodzących z opłat abonamentowych i z dotacji referatu kultury i sztuki miejscowgo starostwa. Na koniec 1948 roku stan księgozbioru wynosił 2851 woluminów, a liczba stałych czytelników -218 osób. W 1950 roku powstała Miejska Biblioteka Publiczna z liczbą 619 woluminów. Liczba ta wzrosła po upływie roku do 1880, a za trzy lata urosła do 4170. Z Biblioteki Miejskiej korzystało wówczas 963 czytelników, a wypożyczeń zanotowano 10.111: W 1954 roku biblioteki ponownie się łączą i powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonująca do czasu reformy administracyjnej kraju, tj. do 1975 roku.
Od tego też roku MBP funkcjonuje jako Oddział Terenowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze i obejmuje opieką merytoryczną 15 terenowych bibliotek publicznych z gmin Bolesławiec i Osiecznica, a także Miasta i Gminy Nowogrodziec. Opieką merytoryczną zostały objęte również biblioteki zakładowe i szpitalne z terenu miasta.
-Przejdźmy teraz do spraw bieżących. Jaki jest obecnie stan księgozbioru?
-Na koniec 1992 roku stan księgozbioru wynosił 99 940 tysięcy woluminów, w tym również zbiory specjalne (płyty, kasety oraz książka mówiona).
-Ilu czytelników ma teraz biblioteka, jaka jest liczba wypożyczeń i przeciętna odwiedzin?
-W 1992 roku liczba czytelników wynosiła 8.803 osoby, a liczba odwiedzin – 63.088. Do domów zostało wypożyczonych 172.273 woluminów. Przeciętna dzienna wynosiła 350 osób. Z działów udostępniania na miejscu wypożyczono 18.199 woluminów, w tym 12.755 czasopism 5.364 książek.
- Chciałabym dowiedzieć się czegoś o strukturze organizacyjnej biblioteki. Jakie są podstawowe działy, ile osób pracuje...
-Struktura MBP przedstawia się następująco:
1. Dyrektor kierujący całością prac poszczególnych działów;
2. Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów, zajmujący się nabywaniem i opracowywaniem książek i czasopism oraz zbiorów audiowizualnych;
3. Dział Administracyjny;
4.Dział Udostępniania Zbiorów. Dział ten dostarcza bezpłatnie potrzebnych materiałów bibliotecznych, prowadzi działalność informacyjną oraz popularyzującą książkę i czytelnictwo. W skład tego działu wchodzą: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Odział Dziecięco Młodzieżowy, Filia wraz z Działom Fonograficznym przy ul. Wojska Polskiego (Dom Młodego Robotnika) i Czytelnia Naukowa.
-Jakie kwalifikacje musi posiadać osoba, która chciałaby pracować w bibliotece?
-Oprócz ogólnego wykształcenia powinna posiadać przygotowanie specjalistyczne bibliotekarskie. Najlepiej ukończone Wyższe Studium z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej. Oprócz kwalifikacji do pracy w bibliotece niezbędne są predyspozycje psychiczne. Pożądane są takie cechy, jak łatwość nawiązywania kontaktów, życzliwy stosunek do czytelnika, dokładność i sumienność oraz dobra znajomość literatury.
-Poza udostępnianiem księgozbioru biblioteka prowadzi także inną działalność...
-Oczywiście. Organizowane są wystawy i wystawki okolicznościowe, lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i średnich, różnorodne konkursy plastyczno i czytelnicze, wieczory bajek, imprezy muzyczne, wycieczki dla zapoznania się z pracą biblioteki i inne. W czasie wakacji i ferii organizowane są zajęcia pod hasłem "Ferie (wakacje) z książką".
Prowadzi się też działalność informa-cyjną. Udzielamy informacji rzeczowych, bibliograficznych i bibliotecznych. W 1992 roku udzieliliśmy 24.814 informacji. Współpracujemy ze szkołami i instytucjami oświaty i kultury. W naszej bibliotece odbywają się także praktyki zawodowe. Dokształcają one z zakresu studiów bibliotekarskich. W bieżącym roku jest u nas studentka z Państwowego Ośrodka kształcenia Bibliotekarskiego w Jarocinie.
-Mam pytanie, być może niedyskretne, jakie fundusze posiada biblioteka?
-Budżet biblioteki 2 mld 050 mln złotych, w tym 500 mln na remont adaptacyjny obiektu przy ul. Sądowej. Na utrzymanie budynku wydajemy półtora miliarda złotych. Na zakup książek 93 miliony, a na zakup prasy (prenumerata 42 tytułów) 12 milionów.
-Planowane jest przeniesienie biblioteki do nowego obiektu?
-Po zakończeniu remontu i adaptacji obiektu po żłobku przy ul. Sądowej zostaną tam przeniesione działy z ulicy Kubika i Kaszubskiej oraz Placu Piłsudskiego. Tylko filia zostanie na swoim miejscu (przy ul. Wojska Polskiego).
-Kiedy nastąpi otwarcie nowego obiektu?
-Przewiduje się dłuższe zamknięcie biblioteki na czas przeprowadzki. Otwarcie biblioteki w nowym obiekcie nastąpi chyba nie wcześniej, jak w grudniu. Przeniesienie i przygotowanie wypożyczeń w nowych warunkach – przy tak wielkiej ilości zbiorów – musi trochę potrwać.
-Czy w nowym obiekcie planowane jest utworzenie nowego działu lub organizowanie ciekawszych imprez?
-Planuje się utworzenie rozbudowanego działu zbiorów specjalnych: płyty, książka mówiona, kasety wideo (głównie z myślą o lekturach szkolnych). Tworzymy również salę imprez czytelniczych, w której będą organizowane konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory muzyczno i inno imprezy.
-Dziękuję za rozmowę,