Stypendia w końcu zostały przydzielone

Stypendia w końcu zostały przydzielone
fot. b.org Ustalono już listy osób, które otrzymają stypendia, oraz dokonano wypłat świadczeń za listopad i grudzień. Programem objęci są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.
istotne.pl stypendium, student

Dla powiatu bolesławieckiego przypadło 49 stypendiów studenckich po 200 zł miesięcznie. Na mocy podpisanego porozumienia listę studentów, którzy otrzymali stypendia, ustaliło – po dokonaniu analizy merytorycznej wniosków – Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Ostatni 49 student, któremu przyznano stypendium, wykazał się miesięcznym dochodem w wysokości 168,15 zł (osoby o wyższym dochodzie nie otrzymały już stypendium). Pieniądze będą przekazywane uprawnionym studentom bezpośrednio na ich konta bankowe (w okresie listopad 2004 – czerwiec 2005).

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu, mieszkający poza Bolesławcem, złożyli w sumie 620 wniosków, które zostały poddanie analizie formalnej przez pedagogów poszczególnych szkół i zweryfikowane przez pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Zarząd Powiatu ustalił ostateczną liczbę stypendystów, na której znalazło się 477 uczniów. Każdy będzie mógł otrzymać 100 zł miesięcznie w formie refundacji poniesionych kosztów – od listopada 2004 do czerwca 2005.

Koszty poniesione przez ucznia i związane z pobieraniem przez niego nauki muszą być udokumentowane (rachunki lub faktury oraz bilety miesięczne). Ostatni 477 uczeń, któremu przyznano stypendium, wykazał się miesięcznym dochodem w wysokości 369,20 zł (osoby o wyższym dochodzie nie otrzymały już stypendium).