Posłanka do europarlamentu ogłosiła konkurs

Posłanka do europarlamentu ogłosiła konkurs
fot. B.org Poseł Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym Unii Europejskiej. Jego temat to: Różnorodność Europy – Polacy we Wspólnocie Europejskiej.
istotne.pl konkurs, lidia geringer de oedenberg

W pracach konkursowych należy odpowiedzieć na pytania: co nas indywidualizuje, wyróżnia, a co łączy ze Wspólnotą Europejską. Czy wzajemne przenikanie kultur sprzyja zachowaniu, kultywowaniu naszych tradycji, czy też jest dla nich zagrożeniem?

W konkursie może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 14 lat i prześle pracę na podany poniżej adres w ustalonym terminie wraz z czytelnym podpisem i adresem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.

Prace należy przesyłać do 31 stycznia 2005 na adres: Lidia Geringer de Oedenberg – poseł do Parlamentu Europejskiego, Rynek 7, Pasaż Pod Błękitnym Słońcem, 50-106 Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2005. Nagrodą w konkursie jest wizyta w Parlamencie Europejskim. Ponadto najciekawsze prace zamieszczone zostaną na łamach kwartalnika "Nasz Głos w Europie", a także na stronach internetowych posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Polskiej Delegacji Grupy PES.

Osoby, których prace zostaną nagrodzone w konkursie, będą powiadomione telefoniczne lub listownie. Lista wszystkich laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.lgeringer.pl/konkursy.htm.

Zobacz także

Lidia Geringer de Oedenberg