Chronogram

Chronogram
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

CHRONOGRAM (z greckiego chronos - czas, gramma - litera) jest układem wyrazów łacińskich, w którym początkowe lub wyróżnione litery składają się na określoną datę. W Bolesławcu najciekawszym zabytkiem tego typu jest baroko wa tablica z chronogramem, znajdująca się nad jednym z wejść do dawnego kościoła ewangelickiego (obecnie kościół MBNP na Placu Zamkowym). Tekst wyrzeźbiony w tablicy brzmi: paX InstrVXII, Vasta Vbi prInCIpIs arX CaDIt araM qVaM fataLIa post beLLa saCrera Deo Co znaczy: Tam, gdzie opuszczony zamek książęcy runął, pokój wzniósł ołtarz, który po niszczących wojnach poświęca my Bogu. (tłum. K.O.).
W tym z pozoru prostym tek ście ukryta jest jednak data budowy samego kościoła ewangelickiego. W pierwszych dwóch wersach, po dodaniu cyfr rzymskich: X, I, V, XI, V, V, I, C, I, I, X, C, D, I, M otrzymujemy rok 1752 - datę rozpoczęcia budowy kościoła, zaś po dodaniu cyfr z 3 i 4 wersu: V, M, L, L, C, D datę 1756 - rok, którym zakończono budowę.
Rzeźby św. Rocha i św. Sebastiana znajdujące się przy po łudniowym wejściu do kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP także opatrzone są chronogramami.